• Home

Welkom

Béste minse, Spoeëkejaegers, groeët en klein en alle anger vastelaovundj veerders, welkom op dees site.

In ut Spoeëkelandj begintj ut nao de 11de van de 11de  in ‘t Krangerbos behuuërluk te spoeëke. Dit is ein teiken det ut vastelaovundj seizoen 2015 – 2016 begintj.

Dit jaor bestieët de Spoeëkejaegersloterie 3x11 jaor en willen wae eederein bedanke veur dae jaore lange steun, zoeë det wae os aktiviteite kunne bliêve organisere. 

Om neet te misse:

  • ‘t oetroôpe van os jeugdprinsenpaar op vriêdig 11 december  2015;
  • ‘t oetroôpe van os nowe prinsenpaar op zaoterdig 9 januari 2016 met ieërst ‘t huldige van os 10  jubilarisse. Woevan Eine van 1x11 jaor en viêf van 2x11 jaor en nog ins viêf van 3x11 jaor. 

Komtj zeker nao os jeugdboôrebroêloft op vriêdig 5 fibruari en os groeëtte boôrebroêloft op zaoterdig 6 fibruari met ein echte live band   Da – Vinci.

Al os anger aktiviteite kintj gae vinje in os programma op dees site. Ich nuuëdig eederein oet om saame met os dit seizoen vastelaovundj te komen veere in ut Spoeëkepeliês in Swartbrook.

Verder wins ich uch allemaol unne spoeëkentj gooje vastelaovundj!

ALAAF.                                                                             

Vorst Bert

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com